Giảm 5% cho toàn đơn hàng với mã OFF5 !

Avantone Pro PS-1 Pro-Shield Studio Pop Filter

850.000 ₫

Số lượng hạn chế

Vận chuyển hôm nay nếu đặt hàng trong 11 giờ15 phút!

SKU
AVAPS-1

The Pro-Shield allows close work on a mic to capture a more intimate / full sound without overloading the capsule.