ART S8

5.490.000,00 ₫
SKU
SP204

The ART S8 8-channel microphone splitter gives you an effective tool for splitting eight balanced low-impedance microphone signals to pairs of outputs, giving you 16.

MỌI NGƯỜI CŨNG QUAN TÂM
Đây là gì? Kiểm tra " "Ghi Nhớ tôi"" để truy cập vào giỏ hàng của bạn trên máy tính này ngay cả khi bạn không đăng nhập.