AKG WMS 40 Mini Dual Instrumental Wireless System Set

5.700.000,00 ₫

Số lượng hạn chế

Vận chuyển ngày mai nếu đặt hàng trong 18 giờ0 phút!

SKU
WMS40-2INST

The WMS40 Mini Dual Instrumental Set is a true plug’n’play wireless solution providing crystal clear audio sound.