512 Audio Skylight Large-diaphragm Condenser Microphone

5.000.000,00 ₫
SKU
Skylight
MỌI NGƯỜI CŨNG QUAN TÂM
Novation Launchpad & Launch Control XL Sleeve
Novation Launchpad & Launch Control XL Sleeve
Xếp hạng:
100%
500.000,00 ₫
Đây là gì? Kiểm tra " "Ghi Nhớ tôi"" để truy cập vào giỏ hàng của bạn trên máy tính này ngay cả khi bạn không đăng nhập.