Shure BLX14/P31 Headworn Wireless System

7.500.000,00 ₫

Số lượng hạn chế

Vận chuyển hôm nay nếu đặt hàng trong 5 giờ30 phút!

SKU
BLX14/P31

The Shure BLX14/P31 Headset Wireless System gives you world-class design and rock-solid build quality, along with easy setup and operation.