On-Stage ASP3011 Foam Speaker Platforms (Medium, Pair)

550.000,00 ₫

Số lượng hạn chế

Vận chuyển hôm nay nếu đặt hàng trong 13 giờ40 phút!

SKU
OSASP3011

The ASP3011 isolates the true tone and frequency range of playback recordings.

Thông tin thêm
Floor/DesktopDesktop