Hosa Bulk Microphone Cable

20.000 ₫

In stock

Vận chuyển ngày mai nếu đặt hàng trong 1 ngày, 15 giờ24 phút!

SKU
HSCMKBULK

High-quality components and world-class manufacturing combine to deliver products of exceptional value.

Thông tin thêm
Chiều Dài0.3m