Pop Filter & Shock Mount

Sắp xếp

MXL RF-100 Reflection Filter

MXL RF-100 Reflection Filter

4.750.000₫
Pop Audio Pop Filter (Studio Edition)

Pop Audio Pop Filter (Studio Edition)

2.450.000₫
Hosa Microphone Windscreen

Hosa Microphone Windscreen

60.000₫
Samson PS04 Microphone Pop Filter

Samson PS04 Microphone Pop Filter

500.000₫
Avantone Pro PS-1 Pro-Shield

Avantone Pro PS-1 Pro-Shield

850.000₫
Sale

Không sẵn có

Hết hàng