CÓ THỂ BẠN THÍCH

Wam Audio WA-84 Single Small Diaphragm Condenser Microphone

Liên hệ

SKU
WA84I

The WA-84 has a very LARGE sound for it’s small size and uniquely uses a heavy Nickel CineMag transformer in it’s signal path to warm up and ENLARGE sound sources.

Thông tin thêm
Ngõ Kết NốiXLR
Kích Thước Màng DungNhỏ (Dưới 16mm)
Giới Hạn Áp Lực Âm Thanh130dB đến 140dB
Loại MicrophoneCondenser
Mono/StereoMono
Búp HướngHình Tim