SPL MixDream XP 16x2 Analog Summing Mixer

40.000.000,00 ₫

Số lượng hạn chế

Vận chuyển hôm nay nếu đặt hàng trong 9 giờ15 phút!

SKU
SPL-MIXXP

Add the undeniably vibrant sound of analog summing to your DAW with the SPL MixDream XP 16 x 2 analog summing mixer. Take one of your past projects and mix it through the MixDream XP and you'll hear more depth, enhanced stereo imaging, and noticeably punchier dynamic impact.

Thông tin thêm
Ngõ vào AnalogXLR, DB25
Ngõ ra AnalogXLR
Vị Trí Lắp ĐặtGắn Khung Rack
Số Lượng Ngõ Vào16
Số Lượng Ngõ Ra4