SPL Channel One Recording Channel

42.500.000,00 ₫
SKU
SPL-CHONE

Smooth, detailed, and gorgeous, the SPL Channel One channel strip is your ticket to that elusive "polished" vocal sound. 

Thông tin thêm
Ngõ vào AnalogXLR, 1/4"
Ngõ ra AnalogXLR, 1/4"
Số Lượng Kênh1
LoạiBán Dẫn
Có Thể Gắn Rack
Không Gian Rack2U