Giảm 5% cho toàn đơn hàng với mã OFF5 !

Shure PGA Drum Kit 7

12.500.000 ₫

Số lượng hạn chế

Vận chuyển hôm nay nếu đặt hàng trong 4 giờ3 phút!

SKU
PGA7

The kit includes a complete microphone package for reinforcing kick drums, snare drums, rack toms, floor toms, congas and cymbals for performance and recording.

Thông tin thêm
Ngõ Kết NốiXLR
Giới Hạn Áp Lực Âm Thanh120dB đến 130dB
Mono/StereoMono
Búp HướngHình Tim