Shure PGA Drum Kit 7

12.500.000,00 ₫

Số lượng hạn chế

Vận chuyển ngày mai nếu đặt hàng trong 22 giờ16 phút!

SKU
PGADRUM7

The kit includes a complete microphone package for reinforcing kick drums, snare drums, rack toms, floor toms, congas and cymbals for performance and recording.

Thông tin thêm
Ngõ Kết NốiXLR
Giới Hạn Áp Lực Âm Thanh120dB đến 130dB
Mono/StereoMono
Búp HướngHình Tim