Shure BLX288/PG58 Dual Channel Handheld Wireless System

13.700.000 ₫

Số lượng hạn chế

Vận chuyển ngày mai nếu đặt hàng trong 1 ngày, 9 giờ15 phút!

SKU
BLX288/PG58

The Shure BLX288PG58 wireless system delivers stellar Shure sound for two performing vocalists.