Shure BLX288/PG58 Dual Channel Handheld Wireless System

13.700.000,00 ₫

Số lượng hạn chế

Vận chuyển hôm nay nếu đặt hàng trong 13 giờ30 phút!

SKU
BLX288/PG58

The Shure BLX288PG58 wireless system delivers stellar Shure sound for two performing vocalists.