Rupert Neve Designs Portico II Channel

107.000.000,00 ₫

Số lượng hạn chế

Vận chuyển ngày mai nếu đặt hàng trong 23 giờ50 phút!

SKU
RPNPOR2

Rupert Neve Designs brings us another stellar hit: the outstanding Portico II Channel channel strip! with the astounding Portico II!

MỌI NGƯỜI CŨNG QUAN TÂM