RME Fireface 400 (used)

19.000.000₫
VND USD

RME Fireface 400 là thiết bị sound card phòng thu chuyên nghiệp. Chất lượng A/D/A converter thuộc đẳng cấp vô địch trong phân khúc.

Hết hàng


OVERVIEW

RME Fireface 400 là thiết bị phòng thu chuyên nghiệp. Chất lượng A/D/A converter thuộc hàng vô địch trong phân khúc.

Sale

Không sẵn có

Hết hàng