Microphones

Sắp xếp

MXL 440 Studio Condenser Microphone - Demo

MXL 440 Studio Condenser Microphone - Demo

2.000.000₫1.800.000₫
MXL 440 Studio Condenser Microphone

MXL 440 Studio Condenser Microphone

2.000.000₫
Shure SM57-LC

Shure SM57-LC

2.400.000₫
AKG D5

AKG D5

2.400.000₫
MXL Studio 24 USB Microphone

MXL Studio 24 USB Microphone

3.300.000₫
Shure Beta 58A

Shure Beta 58A

3.600.000₫
MXL FR-330M Shotgun Microphone

MXL FR-330M Shotgun Microphone

4.200.000₫
MXL FR-304M Shotgun Microphone

MXL FR-304M Shotgun Microphone

4.400.000₫
CAD Stage 7

CAD Stage 7

4.400.000₫
AKG C1000S

AKG C1000S

4.500.000₫
Sale

Không sẵn có

Hết hàng