Microphone

Sắp xếp

MXL TempoSK USB Condenser Microphone

MXL TempoSK USB Condenser Microphone

2.100.000₫
Shure SM57-LC

Shure SM57-LC

2.400.000₫
AKG P220

AKG P220

3.900.000₫
Shure 55SH Series II

Shure 55SH Series II

4.200.000₫
CAD Stage 7

CAD Stage 7

4.400.000₫
AKG C1000S

AKG C1000S

4.500.000₫
Sale

Không sẵn có

Hết hàng