DJ Monitor

Sắp xếp

JBL LSR305

JBL LSR305

4.200.000₫
Yamaha HS5 5

Yamaha HS5 5" Powered Studio Monitor

4.750.000₫
Presonus Eris E44 Active MTM Series

Presonus Eris E44 Active MTM Series

6.300.000₫
JBL LSR308 8

JBL LSR308 8" Powered Studio Monitor

7.250.000₫
PreSonus Eris E66 Active MTM Series

PreSonus Eris E66 Active MTM Series

8.200.000₫
PreSonus R65 AMT Monitor

PreSonus R65 AMT Monitor

9.800.000₫
KRK 10S Active Studio Subwoofer

KRK 10S Active Studio Subwoofer

9.900.000₫
Presonus Temblor T10

Presonus Temblor T10

9.900.000₫
Presonus Sceptre S6

Presonus Sceptre S6

10.000.000₫
Yamaha MSP7 Studio

Yamaha MSP7 Studio

11.000.000₫
Sale

Không sẵn có

Hết hàng