Digidesign Digi 003 Factory Console (used)

15.000.000₫
VND USD

Digidesign Digi 003 Factory Console là thiết bị giao tiếp âm thanh cao cấp cho phòng thu, được tối ưu cho phần mềm Pro Tools, giao tiếp firewire.


"Sản phẩm Digidesign Digi 003 Factory Console (used) đang còn hàng và sẵn sàng gửi vận chuyển"


OVERVIEW

Digidesign Digi 003 Factory Console là thiết bị giao tiếp âm thanh cao cấp cho phòng thu, kết nối firewire. Digidesign Digi 003 Factory Console được thiết kế tối ưu với Pro Tool.

Sale

Không sẵn có

Hết hàng