Lynx studio CBL-AIN85 – Eight-channel XLR analog input cable for Aurora converters

2.000.000,00 ₫

Số lượng hạn chế

Vận chuyển ngày mai nếu đặt hàng trong 18 giờ55 phút!

SKU
LYN-AIN85GCBL-1