Bình dây gỗ muồng rừng

1.300.000₫
VND USD

Bình dây gỗ muồng rừng tự nhiên, kích thước cao 60cm, ngang 16cm

Hết hàng


Bình dây gỗ muồng rừng, kích thước: 60cm x 16cm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng