Audio Interfaces

 

Sắp xếp

Focusrite Scarlett 2i4 (2nd Gen) - Demo

Focusrite Scarlett 2i4 (2nd Gen) - Demo

5.000.000₫4.700.000₫
Focusrite Scarlett 2i2 (2nd Gen) - Demo

Focusrite Scarlett 2i2 (2nd Gen) - Demo

3.750.000₫3.400.000₫
Focusrite iTrack Dock Studio

Focusrite iTrack Dock Studio

5.900.000₫
Focusrite Red 16Line Audio Interface

Focusrite Red 16Line Audio Interface

75.000.000₫
Focusrite Clarett 8PreX Thunderbolt Interface (Used)

Focusrite Clarett 8PreX Thunderbolt Interface (Used)

26.900.000₫24.000.000₫
Focusrite Scarlett 18i20 (2nd Gen)

Focusrite Scarlett 18i20 (2nd Gen)

12.900.000₫
Focusrite Scarlett 18i8 (2nd Gen)

Focusrite Scarlett 18i8 (2nd Gen)

8.750.000₫
Focusrite Scarlett 6i6 (2nd Gen)

Focusrite Scarlett 6i6 (2nd Gen)

6.250.000₫6.000.000₫
Focusrite Scarlett 2i4 (2nd Gen)

Focusrite Scarlett 2i4 (2nd Gen)

5.000.000₫
Focusrite Scarlett 2i2 (2nd Gen)

Focusrite Scarlett 2i2 (2nd Gen)

3.750.000₫3.600.000₫
Focusrite Scarlett Solo (2nd Gen)

Focusrite Scarlett Solo (2nd Gen)

2.500.000₫
Sale

Không sẵn có

Hết hàng