0.5A 250V 5x20mm Fast-Acting Glass Fuse

5.000₫
VND USD

Cầu chì thủy tinh ngắt nhanh, kích thước 5x20mm, 0.5A 250V để bảo vệ thiết bị và dụng cụ điện khỏi đoản mạch và chập điện.


"Sản phẩm 0.5A 250V 5x20mm Fast-Acting Glass Fuse đang còn hàng và sẵn sàng gửi vận chuyển"


This fast-acting, 5x20mm glass fuse is rated 0.5-amp 250V to protect equipment and consumer electronics from short circuits and power surges. It meets the circuit-protection requirements of most household electronic equipment and is UL-listed. 

Sale

Không sẵn có

Hết hàng